Tillägnas

Britta, Lars, Sara, Tobias och Jonatan,

som fått lida så mycket av min förvirring.

Innehåll

Förord

2. Trons artiklar

Gryende kritik

1. Tio Guds bud

Om Gud Fader och skapelsen Andras angrepp
Inga andra gudar Om Guds Son och återlösningen Avgörandet
Guds och djävulens namn Om den Helige Ande och helgelsen

7. Efteråt

Tänk på vilodagen

3. Herrens bön

Vrede
Hedra fader och moder Välsignat är det hem Varför?
Icke dräpa Bön och bönhörelse Lockelsen
Äktenskapsbrott I Herrens hus

8. Behövs kyrkan?

Icke stjäla

4. Dopets sakrament

Riv direkt?
Falskt vittnesbörd

5. Altarets sakrament

Tänkbara uppgifter
Icke hava begärelse

6. Men om man inte tror?

Vad skall man välja?
Lagens piska Vågar jag gå? Enkät till kyrkans aktiva

Musikillustrationer

Allena Gud i himmelrik
Av himlens höjd (Bach)
Av himlens höjd (Hassler)
Das Wirtshaus
Den blomstertid nu kommer
Den signade dag
Der Lindenbaum
Der Wegweiser
Det ringer till vila
Dig vare lov och pris, o Krist
Du som var den minstes vän
En herrdag i höjden
En syndig man, som låg i syndens dvala
Ett litet fattigt barn jag är
Fädernas kyrka i Sveriges land
Förfäras ej, du lilla hop
Gud trefaldig, statt oss bi
Gud säger, att den salig är
Gud, vår lösta tunga
Helige Ande, låt nu ske
Helt syndigt går nu hos oss till
Herre, förbarma dig
Härlig är jorden
I Jesu namn till bords vi gå
Jag lyfter mina händer
Jag är en gäst och främling
Jesus Kristus är vår hälsa
Med Jesus fram i de bästa åren
Men den hjärtat framgent sluter
Min själ, du måste nu glömma
Nu vilar hela jorden
När juldagsmorgon glimmar
O Fader vår, barmhärtig, god
O Guds Lamm
O helga natt
O Jesu, än de dina
Skingra, Gud, all tvivlans dimma
Skåder, skåder nu här alle
Sänd, Herre, dina änglar ut
Till härlighetens land igen
Tryggare kan ingen vara
Villigt vi försaka
Vaken upp! En stämma bjuder (Bach)
Vaken upp! En stämma bjuder (Koralboken 1939)
Vaken upp! En stämma bjuder (Mendelsohn)
Var hälsad, sköna morgonstund
Var man må nu väl glädja sig
Vart flyr jag för Gud och hans eviga lag?
Vårt förnuft förblindat är
Veni, Sancte Spiritus
Välsignat är det hem förvisst
We three kings of Orient are

De flesta musikillustrationer är hämtade ur 1939 års svenska koralbok och 1942 års kyrkohandbok. Sådan kyrkomusik är ofta trist, och en dators ljudkort är än värre. Jag orkar inte skildra tristessen. I stället har jag gjort det bästa möjliga av melodier och instrument och varierat styrka, täthet och tempo. Ibland har jag valt en mer spännande sättning eller ändrat rytmiken. Kyrkans sång var den enda musik jag mötte, jag älskade den då, och jag älskar den nu.

Dessa sidor utgör en Internet-utgåva av en tryckt bok:

Hans Block

Guds barnbarns träldom

Författares Bokmaskin
ISBN 91-7910-004-X
Stockholm 1995

Internet-publicering har flera fördelar jämfört med papperstryck. Texten är lätt att söka i. Informationen är extremt lättillgänglig, särskilt för den yngre generationen. Med Microsoft Internet Explorer kan man ställa om storleken på bokstäverna, så äldre lättare kan läsa. Det är enkelt att via elektronisk post nå författaren med synpunkter.

I denna Internet-bok har kvaliteten höjts jämfört med den tryckta upplagan. Åtskilliga bilder är i färg. Några svartvita bilder har fått bättre kontrast. Flera psalmer har lagrats som MIDI-filer, som går att spela upp på datorer med ljudkort. Musiken bidrar till att förmedla stämningen av kyrkligt 40-tal. Klickbara bilder lyfter fram och koncentrerar enskildheter.

Boken bör läsas av en Web-läsare som hanterar tabeller, d.v.s. Netscape 3.0 eller Microsoft Internet Explorer 3.0 eller senare. Skärmen bör hantera 256 eller fler färger. Det är en fördel att ha ljudkort.

Svårigheter med den nya tekniken har inte saknats. Alla möjligheter har inte utnyttjats. Layouten har åtskilligt kvar, men förbättringar sker efter hand. Ändå hoppas jag, att Internet-upplagan skall leda intresset till den riktiga boken, som är lättare att bläddra i och behålla. Beställ den!

© Copyright Hans Block 1995. Boken får läsas från bildskärmen, men utöver kortare avsnitt får får den inte kopieras eller skrivas ut ens för privat bruk utan upphovsmannens skriftliga tillstånd

Startsida