Hans Block

Guds barnbarns träldom

En berättelse om en religiös uppfostran

Under högmässan sov en liten pojke i Mammas knä. I prästhemmet läste och funderade man mycket. Det såg bra ut.

Bakom fasaden undertrycktes sexualitet och aggressivitet. Stränga bud, omöjliga trosföreställningar och döda ceremonier inskärptes under outtalade hot om helvete.

Hans Block gör upp med sin uppfostran. Varje punkt i Luthers lilla katekes illustreras av barndomsminnen. En pojke, inklämd mellan åldrande föräldrar, stora syskon och en undrande omgivning, ser på livet med stora ögon.

... ett viktigt religiöst, kyrkohistoriskt och kulturhistoriskt inlägg. Tack för en stor läsupplevelse

Biskop Jan-Arvid Hellström

Oroande. Oerhört gripande. Jag blev tillintetgjord.

Pensionerad kyrkoherde

Betagen i boken. ... ett reningsbad, som uttrycker vad jag vagt känt och anat.

Kurator

Hans Block

är matematiker. Han har arbetat som universitetslärare, programmerare, systemman och datasäkerhetsexpert i privat och offentlig tjänst. Han är fil. lic. i datavetenskap och har utvecklat metoder och program inom områdena säkerhet och integritet, men också för idrottsrörelsen. Ett av hans sista uppgifter var IT-säkerhetschef på Statistiska centralbyrån.

Han föddes 1940 i ett prästhem i Haga, Göteborg. Hemmet var påverkat av Schartaus fromhetsriktning, utan att ändå vara "rättroget". Hans Block var länge en tvekande och tvivlande kristen, intill en kris i de sena 20-åren. Nu har han valt att tänka djupare och tala ut. Guds barnbarns träldom är hans uppgörelse med barndomens tro.

Han har tidigare givit ut den självbiografiska boken Jag var sjuk.

 

Omslagsfoton: Lars Block

Klicka här för att läsa innehållsförteckningen! Alla kapitel nås direkt från den.

Innehåll

Pressklipp

Några röster om Guds barnbarns träldom

Text med många bottnar. Trots författarens negativa inställning till kyrkans budskap och kyrkans roll i samhället vill han ändå på något sätt vitaminisera genom att utmana och få kyrkans företrädare att tänka till

Förlagsredaktör

Kristendomen innehåller tyvärr mycket av det författaren angriper. Boken är skriven i krigarens lovliga avsikt att såra och döda. ... Så länge kyrkan sticker huvudet i sanden, är en sådan bok behövlig.

Kyrklig redaktör

Jag tycker mig ha fått följa författarens personliga kamp för frigörelse på ett sätt som fått mig att känna respekt.

Psykolog

Ger mig mod att tänka efter. Avundsjuk att jag inte skrev den själv!

Guds barnbarn

Att barn kan ha det så svårt!

Lärare

Inte litteratur. Förf. står på en 14-årings nivå. Frågorna på slutet är absurda. Boken måste stoppas för att inte störa kyrkans förhandlingar med staten.

Domprost

Förmågan att glasklart förklara teologiska verkligheter visar verklig talang. ... Åttonde budet har inte följts.

Kyrkoherde

Boken förnekar Guds existens, Kristi gudom och sakramentens kraft. Om författaren skrev om slutet och nalkades kyrkan som en ödmjuk sökare med ett rop på hjälp, så kunde boken användas som en lärobok för teologer. Som präst i Svenska Kyrkan kan jag inte ge ut den i föreliggande skick.

Chef för ett kristet förlag

Om boken hade handlat om islam i stället för kristendom och givits ut i Iran, hade författaren fått dödsstraff.

Flykting

Fan så obehaglig för mig, men klart att den skall publiceras!

Släkting

Beställning

Hans Block

Guds barnbarns träldom

Författares Bokmaskin

ISBN 91-7910-004-X

Tryckt i Stockholm 1995

© Copyright Hans Block 1995. Boken är slutsåld. Läs och ladda ner hur mycket Du vill från nätet, men Du får inte ta betalt för några rättigheter.


Antal besökare hittills: