StartsidaInnehåll

Pressklipp

om

Guds Barnbarns träldom

Hans Block skriver rakt och ärligt. Han är skoningslös både mot sig själv och andra. Boken är ett viktig religiöst, kyrkohistoriskt och kulturhistoriskt dokument. Hans erfarenheter delas av många, både de som vuxit upp i statskykan och de som fostrats i frikyrkorna. Guds barnbarn känner igen varann på lukten.

Berdt Eklundh
Göteborgsposten
960115

För Hans Block handlar skrivandet om att ge och få förtroenden.

Margaretha Lithén
Statstjänstemannen
1/1996

Hans Blocks skildring erbjuder bitvis plågsam läsning.

Agneta Rudvall
Kyrkans Tidning
11/1996

Här visar Hans Block sin talang som skönlitterär författare. För övrigt är han bibelsprängd som få.
- - -
Positivt är om sådan här bok kan medverka till eftertanke i såväl kyrkliga som frikyrkliga kretsar.

Siwert Petersson
Jönköpingsposten/Smålands Allehanda
960322

"Oroande. Oerhört gripande. Jag blev tillintetgjord" citerar baksidestexten en anonym pensionerad kyrkoherde. Om ytterligare en handfull kyrkoherdar kunde förmås till sådan läsart, är boken viktig nog.

Herbert Söderström
Sändaren
16/960418

Den som tror mig tillräckligt för att offra 125 kronor kan sätta in dem på postgiro 74 83 33-2, Hans Block, så kommer Guds barnbarns träldom. Den som sedan tycker sig ha gjort en skral affär, ska jag själv ersätta!

Rune Pär Olofsson
Dalademokraten
960506

- - - Hans Blocks unikt intressanta dokument Guds barnbarns träldom.

Mycket har skrivits om den västsvenska kristendomstypen, schartauanismen kallad. - - - Här föreligger ett vittnesmål, som i allra högsta grad har både insikt och insyn.

Leif Carlsson
Svenska Dagbladet
960507

Det finns inslag i boken som för läsaren ter sig odelat komiska.
- - - Men denna bok av Schartauaniens förhoppningsvis sista svårt sargade Guds barnbarn är både skakande och gripande.
- - -
Arma svenska kyrka ifall den inte tål den, blir min egen slutkommentar.

Gunnar Hillerdal
Hallandsposten
960709

Med hänsynslös uppriktighet och ärlighet söker Block sanningen i form av en verifierbar logisk teori som grund för religiös och kristen tro. Han granskar andaktsliv och gudstjänstliv i relation till hur han upplever verkligheten och sin omvärld. Han bedömer kritiskt och självkritiskt moralen i kyrka och samhälle.
- - -
Vi behöver fortsätta att som Block öppet pröva trons former och innehåll men också andra ideologier i vår pluralistiska samtid. Vi behöver hålla liv i vår längtan efter förtroendefulla relationer i ett relationslöst samhälle.

Arne Claesson
Svensk Kyrkotidning
38/960930

Vi behöver Den särpräglade helhet Block väver ihop av alla detaljer, vardagshändelser, bibelställen, psalmverser och egna reflexioner ger en fyllig bild som talar för sig själv och i egen kraft.
- - -
Blocks bekännelsebok påminner om något som en uppglättad och alltid sjungande kristendom tenderar att förtränga.

Axel W Karlsson
Centrumbladet, Göteborg
v. 25 1997


StartsidaInnehåll