Hans Block

Hans Block är matematiker. Han har arbetat som universitetslärare, programmerare, systemman och datasäkerhetsexpert i privat och offentlig tjänst. Han är fil. lic. i datavetenskap och har utvecklat metoder och program inom områdena säkerhet och integritet, men också för idrottsrörelsen. För närvarande är han IT-säkerhetschef på Statistiska centralbyrån.
Han har skrivit böckerna "Jag var sjuk" och "Guds barnbarns träldom". jag94.jpg (20405 bytes)